ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ

ਅਗਰ  ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ
ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੌ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫ਼ਿਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ  ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ
ਦਸ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਬਦਲੇ ਕੁੱਲ  ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ  ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ
ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਲੋੜੇ ਕੋਮਲ ਹਥ ਤੇਰਾ
ਮੈ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ  ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ
ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੈਂ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਦਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ
ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਜਰ ਨਾ ਆਏ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੋਏ  ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ
ਤੂੰ ਜਾ ਬੈਠੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਂ ਉਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ  ਉਕਰਿਆ  ਹੋਏਗਾ
‘ਇਸ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤ ਪਿਆ ਹੈ ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ’
——————–

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s