ਕਿਤਾਬ – ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ

..

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ,

ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਗਾਹੁੰਦਿਆਂ,

ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ.

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ,

ਸ਼ੇਲਫ਼ ਆਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ.


ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ,

ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਭਾਰੀ.


ਕੁਝ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾ  ਢੁਕਵੇਂ,

ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਲਤ ਸਮਗਰੀ,

ਕੀ ਨੁਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਨਵਾਂ ਨਵੇਲਾ ਰੂਪ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਿਆਰ !!

Advertisements
This entry was posted in ਅਨੁਵਾਦ, ਕਵਿਤਾ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s