ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਹੀ ਰੂਥ-ਯੇਹੂਦਾ ਆਮੀਖਾਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

ਕਦੇ -ਕਦੇ ਮੈਂਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ

ਨੰਨ੍ਹੀ  ਜਹੀ ਰੂਥ

ਅਸੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ  ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ

ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਖੜਾ ਹੁੰਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ
ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ…
ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਤੇਰੇ ਉਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਜੁਦਾ ਹੋਏ – ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੰਢਾਇਆ
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਿਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ
ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ
ਤੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਤੇ
ਤੇਰੀ ਵੀਰਾਂਗਣ ਆਤਮਾ ਤੇ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਸਾਹਸ ਦੇ ਲਈ
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਮਗ਼ੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆਏ
ਅਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਦਿਆ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈਂ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ-ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ
ਉਸ ਸੰਜਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਖ਼ੁਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੀਣਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਹਿ ਅਕਥ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ,
ਬਸ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਪਲਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਬਸ ਬੀਤ ਜਾਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਥਕੇ ਅਤੇ ਨਿਢਾਲ
ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਸ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕੋਲ
ਜੋ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਖਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ
ਮੰਨ ਲਉ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਓਥੇ . . . . ਓਥੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਹੈ
ਜੋ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਕ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ – ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ . . . ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਕਨਵੇਅਰ ਬੇਲਟ ਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ

ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਂਤ
ਆਮੀਨ . . . .

ਅਨੁਵਾਦ : ਸ਼ਿਰੀਸ਼  ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਯਾ

Advertisements
This entry was posted in ਅਨੁਵਾਦ, ਕਵਿਤਾ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s