ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ

ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਸੀ ਵਿੱਚ

ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਸੀ ਵਿੱਚੋਂ

ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ –

ਖਾਮੋਸ਼ੀ  ਦੇ ਅਵਸਾਦ

ਇਸ ਲਈ  –

ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ

ਖੁੱਲਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਵਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ

ਸਚਮੁੱਚ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ।

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ਇੰਨਾ – ਕੁ  ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ

ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਟਕੇ

ਮੈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ

ਐਸ .  ਐਮ .  ਕੀਤਾ

ਕਿ  –

ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ

ਖਿੜਕੀ ਦੀਆਂ ਚਿਟਖਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਕੇ

ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਨੂੰ –

ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ

ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਲ੍ਹਣਾ

ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਂਡੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੰਗਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ  ਨੂੰ  ਕੁਤਰ ਰਹੇ

ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ

ਕੁਤਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਰਿਦਮ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਟੁੱਟਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ

ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ  ਤੈਨੂੰ

ਕਿ

‘ਮੁੜ ਆ’

ਅਤੇ ਤੂੰ

ਹੋ ਗਈ ਉਦਾਸ .  .  .  .

(ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ )

Advertisements
This entry was posted in ਅਨੁਵਾਦ, ਕਵਿਤਾ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s