ਅਵਾਰਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ-ਰਸਕਿਨ ਬਾਂਡ

ਝਾੜੀਆਂ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ  ,  ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਮੇਰੇ ਕੱਦ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਅਕਸਰ  ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ।  ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੀ ,  ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤੀਹ ਜਾਂ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ,  ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਦ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।  ਝਾੜੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਾੜੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।  ਅਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ,  ਫੁੱਲਾਂ ,  ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ  ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।  ਨਾਲੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ,  ਪੰਛੀਆਂ  ਅਤੇ  ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ  ਦੇ ਖੋਰ  ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਖਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ।  ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ – ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੂਸਖਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ  ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ  ,  ਉਸਨੂੰ ਕਰੌਂਦੇ ,  ਜੰਗਲੀ ਮੋਗਰੇ ਅਤੇ ਰਸਭਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।  ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਡਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ।  ਇੱਥੇ ਬੈਠਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਧਰ – ਉੱਧਰ  ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ  ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।  ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ।  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ,  ਤੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।  ਤੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ,  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅਵਾਜ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਕਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ  ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਖੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਰਦ – ਗਿਰਦ ਫੁਦਕਦੇ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ,  ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,  ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ  ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਜ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।  ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਕੁੱਝ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ,  ਜੋ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰਾਈ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜਰਾ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।

ਗਰਮੀਆਂ  ਦੇ ਆਗਮਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਕਿੱਥੋਂ  ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਆਂ ਪਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ  ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ।  ਮੈਂ ਇਸ ਨਸਲ  ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ ।  ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀ  ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਫਾਸਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਸੁੱਟਦੇ  ਹਨ ।  ਰਸਭਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿੰਚ ਚਿੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਹੱਲਾ  ਬੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਹਰੇ ਤੋਤਿਆਂ  ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ।  ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ।  ਮੇਰੀ ਪੈਰਚਾਪ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲੂਚੇ  ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਹਵਤ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,  ਜੋ ਕਰੌਂਦੇ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  । ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕੇ ਘਰ  ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਇਰਦ – ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਖੱਟੇ – ਮਿੱਠੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।  ਉਹ ਇਨ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬੁਲ੍ਹ ਜਾਮੁਨੀ ਰੰਗ  ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮਦੇ – ਗਾਉਂਦੇ ਘਰ  ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਝਾੜੀਆਂ  ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ  ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ  ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ  ਦੇ ਇਰਦ – ਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।  ਉਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ  ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ  ਜਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਣੀ ਪੈਂਦੀ  ਹੈ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਦਾਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ  ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬਸਣ  ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ – ਮੋਟੇ ਜੀਵ – ਜੰਤੂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹਨ ।  ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ  ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ – ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਚਲਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।  ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ  ਹਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ  ਦੇ ਜੋੜੇ  ਉੱਤੇ ਹੈ ।  ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ  ਬਣਾਈ  ਰੱਖਣੀ  ਹੋਵੇਗੀ ।  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਤੱਦ ਤੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਣ  ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲੀ  ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ  ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ – ਸੁੰਦਰ ਫੁਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ।  ਡਾਗ ਰੋਜੇਜ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ,  ਜੰਗਲੀ ਪੀਲੇ ਮੋਗਰੇ ,  ਬੁਡੇਲਿਆ  ਦੇ ਫੁਲ ਜੋ ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਫਲਾਵਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ  ਝਾੜੀਆਂ  ਦੇ ਫੈਲਾਉ  ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਲੇ  ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।  ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਹੁਣ ਹਰੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ।  ਦੂਬ  ਦਾ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਿਆ ਹੈ  ।  ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ ਛੱਡਕੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੇਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।  ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲਟ ਵ੍ਹਿਟਮੈਨ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ :

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਘਾਹ

ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਰਾ – ਕੁ  ਘਾਹ

ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ?

ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਘਾਹ ਸੀ

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ

ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ।

ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ,  ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ  ਹੈ  ,  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੀਂਗਰਾਂ  ,  ਟਿੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ – ਮੋਟੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਅਖੀਰ ਉਹ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ – ਮੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।  ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ  ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘਾਹ  ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਹੀ ਭਲੇ ।  ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।  ਹਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਡ ਚਲੇ ਹਨ ।  ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹਨ ,  ਪਰ ਉਹ ਚੁਕੰਨੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਨਹੀਂ  ਦੇ ਸਕਦੀ ।  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ  ਤੇ  ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ।  ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ  ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ,  ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਘੋਲ ਦਿੰਦੀ  ਹੈ ।

Advertisements
This entry was posted in ਅਨੁਵਾਦ, ਵਾਰਤਿਕ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s